Väntelista

18 augusti 2022 08:00-09:00Loungen, Hus 2, Uppsala Business Park

Community Breakfast

Ät en god frukost och mingla med kollegor från andra företag och organisationer. Du får även möjlighet att lyssna till en kort presentation. Frukosten är gratis och öppen för alla både i och utanför Uppsala Business Park. 

Passa på att nätverka och utbyta kunskaper och kontakter!

Upplägg

08:00 Frukost med nätverkande

08:30 Kort presentation

08:40 Frågestund och fortsatt nätverkande

09:00 Avslut

OBS: Antalet platser är begränsat så se till att anmäla dig i god tid!

Väntelista

Kort dragning

Björn Arvidsson
Verksamhetsledare STUNS Life Science

Skapa nytta med din life science


Life science är varor och tjänster som direkt eller indirekt har med personers hälsa att göra. Som idébärare eller utvecklare kan det kännas långt fram i tiden för att tänka på hur lösningen man ruvar på ska göra skillnad för någons hälsa, men erfarenheten säger däremot att det är något som måste beaktas tidigt - många år innan produkten är färdigutvecklad och godkänd.

Björn Arvidsson har stor erfarenhet från att ta produkt till kund och vidare till patient inom diagnostik och läkemedel, genom sina olika roller med affärsutveckling och policyarbete och kommer under denna föreläsning att använda hälso- och sjukvården som ett exempel på hur företag kan tänka strategiskt och taktiskt för att ha större möjligheter till att göra skillnad - även om samma metodik och tankar fungerar även med andra kunder i åtanke.

  • Förståelsen för att innovation inte behöver möta behov, eller ens behov leda till affär - dessa måste skapas
  • Hur går man från affär till implementering och vidare till nyttogörande?
  • Hur skapar man en plan och exekverar den för att täcka alla vägar i ett komplext system?Björn Arvidsson

Med erfarenheter från forskning både inom akademin tillika för försvaret, samt näringsliv genom diagnostik- och läkemedelsbranscherna har Björn tagit tillvara på sina doktorandstudier i kemi från Uppsala universitet.Genom sina roller genom åren har Björn arbetat mycket i gränssnittet mellan akademi, samhälle och näringsliv - vilket idag är precis den position som nyttjas i STUNS Life science för att skapa kunskapsbaserad och hållbar tillväxt i Uppsala genom samverkan med aktörer både i länet, i Sverige, tillika i kontakt med andra kunskapsintensiva noder i världen.Björn är också engagerad i Regeringens arbetsgrupp för hälsodata, branschföreningen SwedenBIO, samt är flitigt engagerad föreläsare inom ämnen som berör framtidens hälso- och sjukvård och utvecklingen inom life science.

Läs mer

Anmäl dig idag

Anmäl dig gärna för att säkra en god frukost för ett bra nätverkstillfälle med kort dragning. 

Om du sitter inne i parken och vill komma spontant till dragningen kl 08:30 och chansa på att det finns frukost kvar behöver du inte anmäla dig utan kan bara dyka upp. Sitter du utanför parken behöver du anmäla dig för att få passage via vakten.

Vi håller till i Loungen vid Restaurangen Morellen i Hus 2. Hur du hittar hit ser du på kartan här bredvid. 


Väntelista

Organized by