Väntelista

20 maj 2022 07:30Loungen, Hus 2, Uppsala Business Park

UBP gästevent med Semcon 

Att bygga ett framgångsrikt kvalitetsledningssystem 

-och om konsten att få det att jobba för och inte mot dig

Ett kvalitetsledningssystem beskrivs ofta som navet i en organisation och innebär en samling tekniker, processer och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina aktiviteter. Byggs systemet upp på ett korrekt sätt leder det till verksamhetsnytta och gör att organisationen får lättare att navigera mot sina målsättningar, att tillsätta rätt resurser där det behövs och regelbundet utvärdera aktiviteterna. Ett ledningssystem kan i stället stjälpa genom att göra arbetet ineffektivt och administrativt tungrott.

Den 20e maj bjuder Semcon och Uppsala Business Park in till ett frukostseminarium på temat där vi går igenom:

  • Tips inför uppbyggnad och implementering av ett kvalitetsledningssystem:
  • De första stegen vid uppbyggnad, Nyttan av ett ledningssystem och Vad ska man tänka på?
  • Goda exempel från tidigare erfarenheter: QMS-case

Detta är ett UBP gästevent med Semcon

Väntelista

Lena B Erngren
Senior Kvalitetskonsult och teamchef

Lena har en lång erfarenhet av chefs och kvalitetsarbete från läkemedelsindustrin och inom vård och omsorg och har lång erfarenhet att utföra revisioner som kvalitetsrevisor. I roller från läkemedelsbranschen har hon erfarenhet som auditör och kvalitetschef både inom GMP och ISO 13485. Idag är hon Senior Kvalitetskonsult och teamchef på Semcon.

Läs mer

Monica Ridderström
Kvalitetsutvecklare

Monica Ridderström har gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete i olika rollen i både läkemedelsbranschen samt offentlig sektor. Monica är kunnig inom många relevanta regelverk och har bland annat ansvarat för att GMP-utbildningens planering och genomförande, ansvarat för GMP-lokaler. Monica har också utvecklat och underhållit kvalitetsledningssystem och processer inom ISO 9001, ISO13485, ISO14001 samt SOSFS för ledningssystem.

Läs mer

Anmäl dig idag

Se till att anmäla dig i tid för att säkra en plats och en god frukost. Vi håller till i Loungen vid Restaurangen i Hus 2. Hur du hittar hit ser du på kartan här bredvid.

Frukost ingår!


Detta är ett UBP gästevent med Semcon.

Väntelista